≡ Menu

Kenapa Islam Menganjurkan Kita Bersalaman? Ini Sebabnya


Soalan: Apakah kelebihan bersalaman sesama manusia?

Jawapan:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda SAW, sahabat baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda SAW.

Islam merupakan sebuah agama yang amat menitikberatkan adab-adab dalam berkomunikasi sesama manusia sama ada Islam dan bukan Islam. Untuk itu, di antara sebab Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan atau mengajarkan akhlak kepada sekalian manusia berdasarkan sabda Baginda SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Kambing Aqiqah Murah Indonesia

Maksudnya: “Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak.” [Riwayat Ahmad (8952)][Syeikh Syu’aib al-Arna’outh menilai hadith ini sebagai sahih dan sanadnya kuat]

Tambahan pula, bersalaman ketika bertenmu termasuk di dalam adab-adab Islam dan akhlak yang terpuji. Ini kerana, ia menggambarkan sifat cinta dan kasih sayang di antara yang bersalaman. Berdasarkan soalan di atas, terdapat sebuah hadith yang menunjukkan kelebihan perbuatan bersalaman adalah:

Daripada al-Bara’ berkata, bahawa Rasulullah SAW bersabda:
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

BACA:  Ribuan sertai bantahan di Kedutaan AS

Maksudnya: “Tidaklah ada dua orang muslim itu apabila bertemu, lalu bersalamanan, melainkan akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah.” [Riwayat Ahmad (18547)]

Hadith di atas ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam al-Tirmizi dan juga Imam Ibn Majah di dalam sunan mereka. Adapun berkaitan hukum hadith di atas, di sini kami nukilkan beberapa pandangan para ulama:

Imam Abu Daud (275 H) mendiamkan (tidak menghukum) hukum hadith tersebut di dalam sunannya dan jika Imam Abu Daud tidak menyatakan hukum pada sesebuah hadith di dalam sunannya maka ia menunjukkan bahawa hadith tersebut adalah soleh (baik dari sudut matan dan sanadnya). [Lihat: Sunan Abi Daud, 354/4]
Imam al-Tirmizi (279 H) menilai hadith di atas sebagai hasan gharib. [Lihat: Jami’ al-Tirmizi, 74/5]
Imam Ibn al-Mulaqqin (804 H) menghukum hadith al-Bara’ sebagai hasan. [Lihat: al-Tawdhih li al-Jami’ al-Sahih, 105,29]
Imam al-Suyuthi (911 H) menyatakan bahawa hadith ini adalah sahih. [Lihat: al-Jami’ al-Saghir, 288/2]
Syeikh Syu’aib al-Arna’outh menilai hadith di atas sebagai sahih li ghairihi. [Lihat: Musnad Ahmad, 517/30]

Melihat kepada beberapa pandangan ahli ilmu di atas, kami cenderung kepada pandangan yang menyatakan hadith ini adalah hasan dengan sokongan bagi hadith tersebut dan ini merupakan amalan para sahabat Nabi SAW. Ini berdasarkan kepada sebuah hadith yang sahih:

BACA:  Peristiwa Ajaib Disebalik Ibadah Qurban Dan Ibadah Haji.

Daripada Qatadah RA, beliau berkata kepada Anas bin Malik RA:
أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ

Maksudnya: “Adakah terdapat perbuatan bersalaman dalam kalangan sahabat Nabi SAW?.” Jawab Anas: “Ya.” [Riwayat al-Bukhari (6263)]

Selain itu, Imam Ibn Batthal menyatakan bersalaman merupakan satu kebaikan menurut kebanyakan ulama dan Imam al-Nawawi juga menyatakan bahawa bersalaman merupakan sunnah yang disepakati ketika bertemu. [Lihat: Fath al-Bari, 55/11] Perbuatan ini juga telah dinaskan oleh kebanyakan para ahli feqah bahawa bersalaman adalah sunnah dengan berdalilkan kepada sejumlah khabar-khabar yang sahih dan juga hasan. [Lihat: al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, 356/37]

Penutup

Kesimpulannya, hadith berkaitan kelebihan bersalaman merupakan hadith yang hasan sebagaimana yang dinyatakan di atas. Tambahan pula, amalan ini telah wujud di zaman Rasulullah SAW lagi sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat Baginda SAW. Akhirnya, semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk dalam mengamalkan serta menyebarkan sunnah Nabi SAW. Amin.

Wallahua’lam

Kambing Aqiqah Murah Indonesia
Loading...

Minat menulis artikel? Inilah peluang untuk anda. Hantar artikel anda di sini: www.islamituindah.info/hantar-artikel