≡ Menu

Imam Nasai, Tokoh Yang Sanggup Mengembara Demi Ilmu


Imam Nasai merupakan seorang ahli hadis yang sangat terkenal dan telah membukukan beberapa hadis sahih. Beliau juga dikenali dengan nama An-Nasai dalam setiap periwayatan hadis yang ada.

Nama penuh beliau ialah Abu Abd Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar al-Khurasani al-Nasai.

Nama Nasai terkenal kerana beliau telah berasal dari sebuah kampung yang terkenal di Khurasan yang bernama Nasa.

Beliau telah dilahirkan pada 215 Hijrah di kota tersebut. Beliau dikatakan sebagai seorang yang segak dan memiliki kulit cerah. Beliau juga seorang yang sangat mementingkan kesihatan terutamanya dari sudut pemakanan.

Imam Nasai Yang Sangat Mencintai Ilmu
Beliau telah mula mengembara bagi menuntut ilmu bermula dari usia 15 tahun. Guru pertama beliau ialah Qutaibah bin Sa’ad yang juga merupakan guru kepada Imam Abu Daud.

Kambing Aqiqah Murah Indonesia

Antara ulama yang pernah menjadi gurunya ialah Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rawahaih, Al-Harith bin Miskin, Ali bin Kasyram serta Imam Abu Isa al-Tirmidzi.

Bukan itu sahaja, beliau banyak bergaul dengan para hafiz dan ulama lain seperti Abdullah ibn Ahmad al-Tursusi dan Abu Basyar al-Dulabi.

Banyak ilmu yang telah dikuasai beliau termasuklah ilmu Hadis, ilmu Fikh dan Ilmu Jarh wa al-Taadil wa makrifah al-Rijal (ilmu berkenaan perawi hadis).

Disebabkan kecintaan beliau terhadap ilmu, beliau telah mengembara ke beberapa buah negara untuk menimbanya daripada para guru yang terkenal dan diyakini keilmuwannya seperti di Baghdad, Kifah, Turki dan Hijaz.

Beliau dikatakan sebagai seorang yang sangat beradab dengan ilmu dan gurunya serta menghormati orang sekeliling beliau.

Walau bagaimanapun, pernah diceritakan kisah beliau yang berlaku perselisihan faham dengan gurunya, iaitu Al-Harith bin Miskin sehingga beliau diusir dari kelas.

Namun, itu tidak mematahkan semangat beliau untuk terus belajar sehingga diceritakan bahawa beliau tetap hadir kelas talaqi dengan gurunya itu dan berada di luar kelas secara sembunyi.

Setiap apa yang didengarinya akan disemat dan dihadam betul-betul. Disebabkan itu, terdapat beberapa riwayat yang telah beliau gunakan adalah bermula dengan perkataan “telah berkata Al-Haris dan aku mendengarnya.” (Jamik al-husul fi al-Hadis al-Rasul)

Beliau juga mahir dalam ilmu Fikh dan rentetan daripada itu, beliau telah dilantik sebagai kadi di Mesir dan Hims, iaitu sebuah bandar di barat Syria.

BACA:  Patutlah Tak Boleh Nak Khusyuk. Ini 10 Tanda Solat Anda Diganggu Syaitan

Beliau juga telah berjaya mengarang beberapa kitab sepanjang pembelajarannya sehingga sebelum kewafatan beliau, antaranya ialah:

#1 – Al-Sunan Al-Sughra (al-Mujtaba atau al-Mujtana)
#2 – Al-Sunan Al-Kubra
#3 – Al-Kuna
#4 – Al-Duafa’ wa al-Matrikun

Antara kitab yang terkenal ialah al-Sunan al-Kubra yang menghimpunkan perjalanan periwayatan sesebuah hadis disertai dengan sanad dan matannya.

Dikebumikan Antara Safa Dan Marwah
Imam Nasai telah berpindah dari Mesir ke Kota Damsyiq pada tahun 302 Hijrah. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh tekanan yang muncul daripada rakyat yang tidak berpuas hati terhadap kata-katanya, beliau telah diusir sebelum berpindah ke Palestin.

Diriwayatkan juga sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah berhasrat untuk ke Kota Mekah agar mayatnya boleh dikebumikan di sana.

Beliau telah wafat pada 13 Safar 303 Hijrah ketika berusia 88 tahun.

Wallahu a’alam.

Kambing Aqiqah Murah Indonesia
Loading...

Minat menulis artikel? Inilah peluang untuk anda. Hantar artikel anda di sini: www.islamituindah.info/hantar-artikel