≡ Menu

Hantar Artikel

Terima kasih kerana berminat untuk menyumbangkan artikel kepada Islam Itu Indah. Artikel anda akan disiarkan di Facebook Islam Itu Indah yang kini mempunyai 3.5 juta followers. Sila baca dengan teliti Syarat & Terma di bawah. Artikel boleh dihantar ke email 

Syarat & Terma

  1. Artikel tersebut bukan hak milik atau ‘copyright’ individu/organisasi lain.
  2. Editor Islam Itu Indah berhak menyunting artikel anda sesuai dengan garis panduan ‘editing’ Islam Itu Indah.
  3. Artikel yang dihantar tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti isu perbezaan jemaah, perbalahan politik atau perkauman.
  4. Gaya bahasa dan tatabahasa yang digunakan dalam artikel adalah betul. Contohnya, tidak menggunakan perkataan singkatan.
  5. Artikel anda hanya akan diterbitkan setelah ianya dianalisa dan diluluskan untuk penerbitan.